De Onderzoekskamer

De Onderzoekskamer

Binnen Mbo instellingen is er niet of nauwelijks aandacht voor het zelf uitvoeren van onderzoek. De overheid (ministerie van OC&W) stimuleert beleid tot het doen van onderzoek binnen Mbo instellingen nadrukkelijk, door o.a. bijvoorbeeld jaarlijks de “Mbo onderzoeksdag “ te organiseren. Het practoraat kent een aantal activiteiten die zich afspelen binnen drie hoofdpunten, te weten:
– Verbinding;
– Innovatie;
– Onderzoek.

Het practoraat heeft dus als één van de taken onderzoek, gedaan door medewerkers èn studenten van Mbo College Airport te stimuleren en te ondersteunen. Dit vanwege het feit dat zelf uitvoeren van onderzoek een bijdrage kan leveren aan :

• de kwaliteit van het onderwijs;
• professionalisering van de medewerker;
• toename van werkplezier;
• up to date houden van trends en ontwikkelingen in het werkveld;
• Innovatief klimaat.

Onlangs is de Onderzoekskamer van start gegaan, waar een 4 tal docenten bezig is met praktijkonderzoek. Dit zijn 4 kortdurende onderzoeken, die gedurende de looptijd van 10 weken uitgevoerd worden en in het nieuwe schooljaar geïmplementeerd gaan worden. Geïnteresseerde medewerkers kunnen zich hiervoor aanmelden en zullen begeleid worden in het doen van hun praktisch onderzoek. De begeleiding verloopt volgens de Design Thinking methodiek.

Op de foto de begeleiders design thinking, Veerle Mulder & Rosa Jongbloed

 

 

Onderzoek Design Thinking (T-MBO – IT7a)

 

Naast de uitvoering van de pilot is tevens een praktijkonderzoek gedaan naar waarom de onderzoekskamer zou moeten bestaan en hoe dit vorm wordt gegeven. Een verslag van dit onderzoek is te lezen volgens bijgaande link:

 

Praktijkonderzoek opzet Onderzoekskamer