De toekomst van luchtvaart onderwijs 2030

De toekomst van luchtvaart onderwijs 2030

Door: Peter Hulskemper

Het practoraat Airport & Aviation is gevraagd een mogelijke toekomst te schetsen van het luchtvaartonderwijs, zoals dat in 2030 zou kunnen plaats vinden. Dit is gedaan aan de hand van scenarioplanning. Scenario’s verkennen een mogelijke toekomst, zij voorspellen niet. Grote organisaties als Shell hebben al meer dan 40 jaar specialisten in dienst die een toekomst proberen te schetsen op basis waarvan de organisatie haar strategie kan uitzetten. Scenarioplanners zijn geen helderzienden. Wat zij vooral proberen, is het in kaart brengen van de belangrijkste onzekerheden. Scenario’s worden dan ook ingezet als de toekomst te complex en te onzeker is om betrouwbare voorspellingen te doen. En de luchtvaartwereld is een onzekere wereld! Wat zullen de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen, zoals algoritmisering van de maatschappij, robotisering, toepassen van andere materialen, artificial intelligence, 3-D en 4-D printen betekenen voor de luchtvaart? Hoe gaat “vliegen“ zich verhouden in relatie tot de roep om “duurzaamheid”? In 2018 is het woord “vliegschaamte” vanuit Zweden (flygskam) onze taal ingeslopen. Wat zal hiervan het effect zijn? Anno nu is ook “veiligheid en luchtvaart” een zeer beladen en actueel onderwerp, getuige recente aanslagen op vliegvelden en de inzet van verkeersvliegtuigen voor terroristische doeleinden.
Het practoraat heeft een een viertal scenario’s voor een mogelijke toekomst in 2030 uitgewerkt. Klik op onderstaande link om de uitwerking te zien:

Luchtvaart onderwijs 2030