Doorlopende leerlijnen in techniek

Doorlopende leerlijnen in techniek

Door: Jan Meerman

Het project richt zich op het ontstaan van doorlopende leerlijnen, VMBO-MBO-HBO.

Het project heeft tot nu toe een onderwijsproject opgeleverd voor het VMBO, …..< Dit project laat VMBO leerlingen kennismaken met het MBO, specifiek met vliegtuigtechniek. Een tweede onderwijsproject voor het VMBO wordt rond november 2016 opgeleverd.
Daarnaast is er een keuzedeel MBO-HBO Aviation in ontwikkeling. Hierbij maken MBO Studenten kennis met het HBO en worden ze voorbereidt op het studeren op het HBO.

Dit project is inmiddels afgerond en geïmplementeerd.