MBO diploma op zak…en nu? Een volgende stap naar Hbo

MBO diploma op zak…en nu? Een volgende stap naar Hbo

HBO doorstroom docentenhandleiding

Doorstroom MBO-HBO

Door: Nathalie Rompen

WHY: de wens om voor college Airport een gezamenlijke aanpak mbo hbo doorstroom te ontwikkelen en de aansluiting op hbo te verbeteren.

HOW: onderzoeken wat er al georganiseerd is met betrekking tot mbo hbo doorstroom en de contacten met hogescholen, wat loopt er naar wens en wat niet, en hoe kan het beter?

Op college Airport wordt in kaart gebracht wat er momenteel georganiseerd is voor de voorbereiding op doorstroom van mbo naar hbo. Hoe wordt hier tegenaan gekeken op het RocvA, de afdelingen van ons college, en onder onze studenten?

WHAT: Voor het practoraat ben ik aan het onderzoeken hoe we op ons mbo-college kunnen bijdragen aan een kansrijke overstap van mbo naar hbo. Zelf ben ik doorgestroomd van hbo naar wo en ik heb lesgegeven op het hbo waardoor ik affiniteit heb met dit onderwerp.

Op MBO College Airport heb ik in kaart gebracht wat er momenteel georganiseerd is voor de voorbereiding op doorstroom van mbo naar hbo. Hoe wordt hier tegenaan gekeken op het ROCvA, de afdelingen van ons college en onder onze studenten? Tevens ben ik naar hogescholen geweest en met hen in gesprek gegaan wat hun ideeën zijn omtrent de overstap van MBO naar HBO. Hiervoor woonde ik o.a. een Decanendag bij om te ervaren wat zij betekenen voor zowel studenten als collega’s.

 

Vervolgens werd landelijk het StudentLab in opdracht van OCW gestart. De afgelopen maanden heb ik een studententeam gecoacht bij het uitwerken van een idee ter verbetering van de mbo-hbo doorstroom in een studentenplan. Op maandag 15 mei 2017 zijn de studentenplannen tijdens ‘StudentLab presents’ feestelijk gepresenteerd aan toenmalig minister van OC&W Jet Bussemaker en de betrokkenen van mbo- en hbo-instellingen. Deze inspirerende studentplannen vormen een grote bron van inspiratie en daarmee gaan we binnen het ROCvA natuurlijk aan de slag. Inmiddels hebben wij vanuit het Ministerie van OC&W een subsidie ontvangen van Eu 180.000,-, waar wij samen met MBO College Amstelland en MBO College Airport de uit het StudentLab ontstane initiatieven  verder kunnen vormgeven. Dit heeft geleid tot de volgende publicaties (link rechterkolom) over kennismaking doorstroom Hbo