Een onderzoek naar “Leren en werken op afstand” bij medewerkers en studenten van MBO College Airport

Een onderzoek naar “Leren en werken op afstand” bij medewerkers en studenten van MBO College Airport

Wat gebeurt er met een school als op zondag wordt gezegd, dat vanaf de volgende dag de deuren gesloten worden voor studenten en medewerkers, in verband met een wereldwijde pandemie? Maar daarbij wordt gezegd dat het onderwijs wel door moet gaan…

Dat overkwam Nederland onderwijsland op 8 maart, onder druk van de Corona-crisis die door het virus Covid 19 veroorzaakt werd. Plots moesten alle medewerkers en docenten digitaal les gaan geven…Wonderwel was na drie dagen iedereen hier mee aan de slag en wonderwel lukte het de meeste mensen vrij snel om hier (de één wat sneller dan de ander) mee om te gaan.

Het Practoraat en House of Aviation willen de huidige ontwikkelingen vastleggen en onderzoeken zodat we problemen en oplossingen aan elkaar kunnen verbinden. Dit is een uitgelezen moment om zicht krijgen op leermomenten op
pedagogisch/ didactisch gebied en sociaal gebied. Door nu de behoefte op te halen krijgen we inzichten in waar we kunnen ondersteunen en wat we mee kunnen nemen in de toekomst.

 • Opzet van het onderzoek:
 • In een periode van twee-en-een halve week zijn twee vragenlijsten uitgezet van maximaal 20 vragen, één naar medewerkers en één naar studenten van MBO College Airport, met de vraag deze in te vullen. Deze vragenlijsten zijn opgebouwd uit thema’s. Deze thema’s hebben wij per vragenlijst verdeeld en aan de hand van de input uit de eerste lijst kunnen wij de tweede lijst definitief gaan maken. Bewust hebben wij ook een aantal vragen weg gelaten, die wel interessant kunnen zijn. In de eerste lijsten gaan we bijv. niet erg in op het moment van les krijgen maar dat is wel iets wat voor de toekomst heel interessant kan zijn. Ook voor mogelijke oplossingen voor het ruimtetekort. Maar de lijst wordt te lang als we dat ook uitgebreid in de eerste lijst bevragen.
    Medewerkers Studenten
    Informatie:

  Team, functie, studenten etc

  Informatie:

  Opleiding, jaar, niveau etc.

    Contact:

  Hoe verloopt het contact met studenten en collega’s?

  Bereik, aantal keren, etc.

   

  Contact:

  Hoe verloopt het contact met medestudenten en docenten?

    Persoonlijke ervaring:

  Eerste indruk tot nu toe

  Persoonlijke ervaring:

  Eerste indruk tot nu toe, zorgpunten (examinering, studievertraging, thuissituatie)

   

    Les op afstand:

  Inhoud, didactiek, organisatie, roosters Ontvangen feedback studenten

   

  Les op afstand:

  Inhoud, didactiek, organisatie, roosters

    Ontwikkeling persoonlijke ervaring: Relatie studenten, collega’s Ontwikkeling persoonlijke ervaring:

  Relatie medestudenten, docenten

  Dit onderzoek is uitgezet onder alle studenten en medewerkers van MBO College Airport. In de tweede week van juni wordt wederom een vragenlijst verstuurd, waarop verzocht wordt te reageren. Deze vragen zijn (deels) verdiepende vragen over gegeven antwoorden uit de eerste set vragen en vragen over wat als winstpunten behouden dient te blijven als de situatie weer enigszins normaliseert. Met andere woorden: de eerste vragenlijst was een 0-meting, waarin wij kunnen zien waar eventuele aanpassingen in het aanbod gedaan moet worden. De volgende  vragenlijst is een meting of de aanpassingen zin hebben gehad en hoe de ervaringen nu zijn, dit volgens de zogeheten Delphi-methode.

  Daarnaast wordt naar aanleiding van de gegeven antwoorden door HoA meet-ups, een vorm van panelgesprekken, voor verdieping van een aantal thema’s.