Implementatie 2.0: Een onderzoek naar de succesfactoren voor een blijvende onderwijsvernieuwing

Implementatie 2.0: Een onderzoek naar de succesfactoren voor een blijvende onderwijsvernieuwing

Door: Yara van Oosterhout

WHY: In onderwijsland zijn we er een ster in om, al dan niet gedwongen door externen, te beginnen met veranderen voor we de “oude” verandering volledig uitgevoerd en goed geëvalueerd hebben.

HOW: De invoering van de herziene kwalificatiestructuur leent zich voor de start van dit praktijkgerichte onderzoek. Opleidingen moeten veranderen en vernieuwen. De opleidingen voor Vliegtuigonderhoud zijn voorlopers in dit proces.

De motivatie om te veranderen is omdat het daarna beter wordt. Evalueren is een belangrijk punt van het proces. Wanneer beschouwen we een vernieuwing als succesvol? En hoe houden we dat succes dan vast? Wat is er nodig om een verandering in het onderwijs blijvend te maken? Dit onderzoek richt zich op de succesfactoren binnen het implementeren van onderwijsvernieuwingen.