De deuren open: naar een professionele leergemeenschap

De deuren open: naar een professionele leergemeenschap

Lesson Study, werken aan een professionele leergemeenschap

Door: Rosa Jongbloed

Lesson Study is een professionaliseringsmethode voor docenten, die al meer dan 100 jaar wordt toegepast in het Japanse onderwijs. De methode biedt handvatten om de deuren van klaslokalen te openen en om systematisch samen te werken aan het ontwikkelen van goed onderwijs.
Lesson Study richt zich op het leren van de student, het verbeteren van de instructievaardigheden van docenten en helpt docenten om effectieve manieren van onderwijs te onderzoeken.
Docenten werken in een Lesson Study team vanuit een gezamenlijke geformuleerde onderzoeksvraag intensief samen aan het bedenken, uitvoeren, observeren en evalueren van lessen. Onderzoek naar Lesson Study laat zien dat docenten door deelname aan Lesson Study zich competenter voelen in hun pedagogisch en didactisch handelen.
In het schooljaar 2015-2016 is op de afdeling Luchtvaartdienstverlening een pilot met één Lesson Study team uitgevoerd. Gezien de positieve reacties en ervaringen van de deelnemende docenten is besloten hiermee verder te gaan. In het schooljaar 2016-2017 is Lesson Study ingezet op Frans/Duits, rekenen en THEMA (thematisch gericht onderwijs) en nu volledig geïntegreerd bij de afdeling Luchtvaartdienstverlening.

Momenteel vindt binnen alle opleidingen van het MBO College Airport onderzoek plaats welke professionaliserings-methodiek het meest geschikt is voor de betreffende opleiding. Na vaststelling voor de keuze zal deze dan ook ingevoerd gaan worden bij de betreffende opleiding, zodat er binnen het hele College een professionaliseringsslag gemaakt wordt.

Hiertoe zijn twee rapporten verschenen:Adviesrapport Lesson Study – aug 2017 (1)

Professionele leergemeenschap MBO College Airport & Amstelland