Living Lab Bright Sky Schiphol Oost

Living Lab Bright Sky Schiphol Oost

De luchthaven is bezig met het verduurzamen van de luchtvaart. Momenteel zijn de Royal Schiphol Group, KLM, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Jet Support, de Hogeschool van Amsterdam, TU Delft, het ROC van Amsterdam Mbo College Airport en Luchtvaart Community Schiphol samen aan het onderzoeken hoe de luchtvaartsector de luchtvaart duurzamere en schoner kunnen maken. Hier ontmoeten eb versterken beroepenveld, Wetenschappelijk Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs elkaar. Het practoraat is namens MBO College Airport hierbij aanwezig. Uitgangspunten bij deze verkenning van de verkenning van de kansen zijn o.a.:
Directe verbinding tussen opleiding en praktijk mogelijk. Uitwisseling van kennis op verschillende (opleiding)niveau’s.
Studenten krijgen beter te zien waarvoor en waarover ze studeren (Voelen, Zien, Ruiken).
Synergie mogelijk in de middelen (bv gespecialiseerde apparatuur) die beschikbaar worden gesteld.
Ruimte om te experimenteren voor bedrijven op gebied van MRO, capaciteit en duurzame luchtvaart.
Verbinding ook mogelijk naar start ups en de innovatie agenda’s binnen het netwerk; een en ander in combinatie met toegepast onderzoek.
Naast studenten, kunnen ook medewerkers worden (bij)geschoold. Medewerkers kunnen ook praktijkles geven. De afstanden zijn letterlijk kort.
Mogelijkheid om langjarig goed definieerde thema’s gezamenlijk uit te werken, zodat je kennis op kennis kan stapelen.
Een cluster kan een krachtiger promotie van de sector bieden; dit past in doelstelling van Schiphol om een leidende positie met betrekking tot sustainable aviation te verwerven.
Vanuit sustainable aviation aansprekende werkgever voor next generation professionals blijven.
Internationale positionering van cluster en daarmee ook aantrekkelijke partner voor samenwerkingen met kennisinstellingen internationaal.