Luchtvaartonderwijs 2030, een aantal scenario’s

Luchtvaartonderwijs 2030, een aantal scenario’s

Hoe zien de beroepen van de toekomst eruit in de luchtvaart in 2030? Dit jaar, 2019, bestaat Mbo College Airport 25 jaar. Een heugelijk feit dat gevierd moet worden. Bij de opening van onze school, 25 jaar geleden, is een boek verschenen, waarin de ontstaansgeschiedenis van de school wordt beschreven. Ter ere van het 25 jarig jubileum is er nu weer een boek verschenen, onder de titel “Ambitie en turbulentie” ( M. Dierikx en M. Smits, uitgeverij Matrijs, augustus 2019 ISBN 9789053455555)

Hierin een terugblik naar de start van de school en het verdere verloopt tot aan het punt dat wij nu bereikt hebben. Het practoraat is gevraagd een bijdrage te leveren aan dit feestelijke boek, niet met een terugblik, maar een vooruitblik. In het nawoord van dit boek proberen wij een mogelijke toekomst te schetsen aan de hand van scenario’s. Dit is een publicatie van het nawoord van het in augustus 2019 verschenen boek.

Voor meer informatie over “Ambitie en turbulentie”: kijk op https://lnkd.in/gZRhac4

Luchtvaart onderwijs 2030