Mini symposium ‘Bring Your Own Device’ (BYOD)

Mini symposium ‘Bring Your Own Device’ (BYOD)

Door: Peter Hulskemper

Dit project is inmiddels afgerond en geïmplementeerd.

Op 9 februari 2016 is een symposium georganiseerd voor alle medewerkers van MBO College Airport om een kijkje te nemen in de digitale wereld van onze studenten. Tijdens deze bijeenkomst kregen de medewerkers informatie vanuit verschillende perspectieven; directie, studenten, docenten en gastsprekers.Tijdens dit symposium is een aantal workshops gegeven om hen mee te nemen naar de mogelijkheden van het gebruik van ICT in de les. Hierbij konden zij hun mening delen, zorgen uitspreken en natuurlijk met leuke ideeën komen.

Hieronder het programma en een overzicht van alle workshops.

13.00 uur: Opening door Philip Mol (dagvoorzitter)

13.10 uur:  Inleiding door Jeroen Ankersmit (voorzitter Mbo College Airport)

13.20 uur:  Niels Venterink, Jester Vrijmoeth en Xander Rodenburg, drie studenten     van de opleiding Vliegtuigtechniek vertellen over hun project waarvoor ze de innovatiestimuleringsprijs voor MBO’ers hebben gewonnen.

Elk jaar reikt het NLF innovatiestimuleringsprijzen uit aan WO, HBO en MBO studenten. Drie studenten van Vliegtuigtechniek hebben dit schooljaar de prijs voor MBO’ ers gewonnen voor hun idee om het onderhoud aan vliegtuigen aanzienlijk te kunnen versnellen. Hun idee is namelijk om Google glass te gebruiken tijdens onderhoudshandelingen aan vliegtuigen om bijvoorbeeld afstelgegevens meteen af te kunnen lezen. Niels, Xander en Jester nemen ons mee vanuit de start in hun ontwikkelproces tot de uiteindelijke uitwerking van het idee. De innovatie van deze studenten is een voorbeeld dat automatisering op de werkvloer een steeds grotere rol krijgt en dat dit een essentieel onderdeel is van het werk van de toekomst. Aangezien wij onze studenten opleiden voor het beroep van de toekomst, kunnen wij niet anders dan inspelen op deze ontwikkelingen. Het BYOD-project is daar een mooie eerste stap in!

13.30 uur:  Prof. Dr. Theo Compernolle (Universiteit van Leuven)

Prof. Dr. Theo Compernolle, neuropsychiater, hoogleraar en expert op het gebied van stressmanagement, zal aan de hand van zijn nieuwe boek: Ontketen je brein, een inspirerende workshop geven waarin hij laat zien wat de gevolgen en kansen zijn van hoe hyperconnectiviteit de hersenen gijzelen en hoe je eraan kunt ontsnappen.

“Technologie moet ons niet leiden, maar wij moeten (onze leerlingen) leren hoe wij technologie moeten inzetten en gebruiken ”

(Bron) https://www.healthlab.tv/tv/285_how-to-teach-kids-to-deal-with-technology.html

14.30 uur:  1e ronde workshops (45 min)

15.15 uur:  pauze (met koffie en thee)

15.30 uur:  2e ronde workshop (45 min)

16.30 – 17.00 uur: terugkoppeling door de dagvoorzitter

 

Inhoud workshops

Workshop Erno Mijland: Innofun – Aan de slag met de 3G-Tookit: gemakkelijk, generiek (& gratis)! 

Anno nu heb je als docent bijna onbeperkte mogelijkheden om ICT in te zetten voor het leren. Met een goedgevulde gereedschapskist kom je verder dan het ‘boek achter glas’: interactie, voorkennis activeren, multimedia maken… het kan allemaal steeds gemakkelijker en vaak gratis.

In deze workshop gaan we na een korte inleiding over de meerwaarde die ICT kan bieden ten opzichte van traditionele leermiddelen aan de slag met het ontdekken van generiek in te zetten, gratis laagdrempelige (web)tools en apps. Je bedenkt zelf een toepassing voor je vakgebied en deelt deze op een online prikbord. Zo hebben alle deelnemers aan het eind van de sessie toegang tot de gezamenlijke opbrengsten. Neem voor deze workshop een laptop of tablet mee!

Opbrengst 

Aan het einde van de bijeenkomst:

– hebben de deelnemers kennisgemaakt met enkele laagdrempelig in te zetten digitale toepassingen

– hebben de deelnemers concrete ideeën over hoe je deze kunt inzetten in het werken met leerlingen.

Inhoud en werkwijze

De 3G-Tookit: gemakkelijk, generiek & gratis!   –

  1. Korte inleiding over de (nieuwe) mogelijkheden die ICT biedt voor leeractiviteiten, belicht vanuit het perspectief van de meerwaarde ten opzichte van traditionele leermiddelen.
  2. A.d.h.v. kaartjes met beschrijvingen van generiek in te zetten, laagdrempelige (web)tools en apps ontdekken deelnemers hoe deze werken; ze bedenken er zelf een toepassing bij voor hun vakgebied en delen deze op een online prikbord.
  3. Aan het eind van de sessie zijn de opbrengsten vastgelegd door de deelnemers. Deze blijven beschikbaar voor naslag.

De workshop wordt verzorgd door Erno Mijland, oud-docent, manager innovatie bij Innofun in Venlo en publicist. Erno is (co-)auteur van verschillende boeken over de inzet van media in het onderwijs. Zo werkte hij mee aan BoekTweePuntNul, een bundeling van 200 digitale ‘tools’.

Workshop Frans van Neerbos, Hoofd ICT ROC van Amsterdam 

Hoe kan de centrale dienst ICT ons ondersteunen en wat hebben wij van hen nodig om de digitale lesomgeving ten volle te benutten?

Workshop Dirk van Oudvorst, Microsoft: OneNote, Sway en Office Mix 

* We zien een verschuiving in het onderwijs van het consumeren naar het co-creëren ervan. Dit leidt tot een hoge mate van interactie met en tussen leerlingen en leerkrachten onderling. Hoe kan technologie het werk voor u doen in uw klas? Laat u inspireren door de mogelijkheden van Microsoft in het onderwijs en ontdek wat OneNote, Sway en Office Mix voor u kunnen betekenen!

Workshop Jorick Scheerens: Practoraat Sociale Media 

* Het Mediacollege Amsterdam (Ma) heeft in 2012 het Practoraat Sociale Media opgezet, met subsidie en onder toezicht van het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) . In dit project werken Ma (MBO en VMBO), Grafisch Lyceum Utrecht, Hogeschool InHolland, Kenniscentrum GOC, het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo), stagiaires van de universiteit van Utrecht (Onderwijskunde) en partijen uit het bedrijfsleven samen aan experimenten om met behulp van sociale media het onderwijs rijker te maken. Het practoraat doet praktisch onderzoek ten diensten van het onderwijs en de beroepspraktijk. Het kan een ‘ontdekkingscentrum’ genoemd worden, een ‘skills lab’, een ‘platform voor kennisuitwisseling’. In de school heeft dit het effect dat het gonst, borrelt, broeit, en dat er een sfeer hangt van enthousiasme voor nieuwe mogelijkheden.

Het Practoraat Sociale Media kent vijf aandachtsgebieden:

– mediawijsheid stimuleren bij (VMBO-) leerlingen en (MBO-) studenten

– didactische toepassing van sociale media door docenten bevorderen

– intensiveren van stagebegeleiding

– faciliteren van soepele doorstroom VMBO-MBO-HBO

– uitwisselen van sociale mediatoepassingen tussen onderwijs en bedrijfsleven

Workshop Erik Meuwsen, docent Travel & Hospitality: Hoe zetten we apps in?

* Tijdens deze workshop bespreken we de doelen en functionaliteit van verschillende apps. Uiteindelijk zullen we twee doelen aankaarten waarmee we verder gaan;  apps ter verlichting van de werkdruk & apps ter bevordering van het leerklimaat.

Apps ter verlichting van de werkdruk: hoe kunnen wij ICT en apps inzetten om de werkdruk te verminderen? Apps ter bevordering van het leerklimaat: hoe kunnen wij ICT en apps inzetten om de studenten bij de les te betrekken.

Workshop Marij Kostons, docent Facilitaire dienstverlening: Symbaloo

* Deze workshop gaat over het verzamelen van programma die je online kan gebruiken. Symbaloo is een verzamelplaats waar je alle programma’s voor studenten op één plek kan zetten.

Workshop Johan Dijkzeul, docent Facilitaire dienstverlening en Entree: basisprincipes Prezi

* In korte tijd doorlopen we de basisprincipes van het presentatieprogramma Prezi. Tijdens de workshop kijken we naar de integratie van andere lesmiddelen en websites in het programma, zodat u eenvoudige een dynamische online presentatie voor in de les kunt maken.

Workshop door de studentenraad: wat verwacht de student van digitaal onderwijs?

* Wat zijn de ideeën van studenten over ICT in het onderwijs? Welke technieken en welke programma’s willen zij gebruiken in de les? Wat zouden docenten moeten doen om beter met ICT om te gaan?

Workshop Peter Dekker, Hogeschool van Amsterdam: Blended learning netwerk 

* Het HvA netwerk Blended Learning is in april 2015 gestart door medewerkers van de HvA met een passie voor leren en technologie.  Dit netwerk helpt het onderwijs aansluiting te vinden bij deze tijd, bij de student en bij het werkveld. Wij willen docenten inspireren met succesverhalen en het begrip Blended Learning handen en voeten geven. We ondersteunen innovatie en creëren draagvlak voor goede ideeën. We zijn een lerende organisatie die kennis brengt, haalt, deelt en vermenigvuldigd en leveren daarmee een tastbare bijdrage aan het primair proces.

EXPERIMENTEREN MET NIEUWE ONDERWIJSVORMEN EN -TECHNOLOGIE

Wij doen dit met open oren, -ogen en -mindset, gericht op de toekomst. Wij zijn geen vergaderclub maar een actief netwerk dat inzichtelijk maakt wat er vandaag al mogelijk is. We doen dit door te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen en -technologie. Door het delen van de resultaten hiervan, leren wij allemaal en hoeft het wiel slechts eenmaal uitgevonden te worden. Wij zijn een verbindende factor tussen de domeinen en zorgen dat kleine vernieuwende experimenten binnen de opleidingen, HvA-breed de aandacht krijgen die ze verdienen.

BLENDED LEARNING ACTIEF STIMULEREN

Dit nieuwe netwerk van betrokken HvA medewerkers heeft zichzelf gecommitteerd aan de opdracht Blended Learning actief te stimuleren. We organiseren daarom tenminste vijf netwerkbijeenkomsten per jaar, waar alle domeinen actief aanwezig zijn om de resultaten van hun experimenten en pilots te delen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om halen én brengen