Onderwijs maak je samen! Op weg naar een lerende organisatie

Onderwijs maak je samen! Op weg naar een lerende organisatie

MBO College Airport als Learning Community

Door: Peter Hulskemper

Onderwijs maak je samen! Dat betekent dat alle medewerkers binnen onze organisatie een steen(tje) bij kunnen dragen om dé luchtvaartopleider van Nederland te zijn. Ons MBO College bestaat uit een aantal verschillende opleidingen, gericht op de luchtvaart. Van techniek tot steward(ess). Deze opleidingen functioneren nu nog veelal als geïsoleerde entiteiten. Vanuit het practoraat organiseren wij centrale studiesessies om de onderlinge verbinding samenstellen, zodat er van en met elkaar geleerd kan worden. Dit om de gezamenlijkheid te vergroten en wij in plaats van een verzamelpand van opleidingen uit groeien naar een onderwijs community. Inmiddels zijn er drie sessies geweest waarin alle medewerkers uitgenodigd waren om met elkaar in gesprek te gaan over wat zij nu verstaan onder “goed onderwijs”. De eerste sessie werd voorafgegaan door een tweetal externe sprekers, te weten André Kuipers, Nederlands eerste astronaut die twee keer in de ruimte is geweest en André van den Berg, lid van de Raad van Bestuur van de Schiphol Group. De tweede sessie was een zogenaamde “World Café-sessie”, waar in drie rondes met elkaar het gesprek gevoerd werd over de snelle veranderingen in het beroepenveld en wat dat voor onze school, studenten en onszelf als medewerkers betekent. Hieruit is de 3e sessie voort gekomen en is als Action Café georganiseerd.

Hieruit is een aantal kleine werkgroepen zijn voortgekomen, die wij laten ondersteunen door een extern bedrijf (zoals b.v. de Stichting Leerkracht) om vanuit deze werkgroepen op moderne wijze (bijvoorbeeld via de scrum methode) goede ideeën om te zetten in concrete prototypes die als pilot kunnen fungeren. Het idee hier achter is, de verandering vanuit de medewerkers te laten komen in plaats van een van boven opgelegde verandering. Hiermee wordt eigenaarschap voor onderwijsverandering in een veranderend beroepenveld en eigen verantwoordelijkheid gecreëerd.

 

Daarnaast organiseren wij “meaningful meetings”, waar aansprekende sprekers uitgenodigd zijn om over actuele (onderwijs) onderwerpen hun licht te laten schijnen en met de medewerkers in interactie gaan. Deze bijeenkomsten zijn voor alle medewerkers vrij beschikbaar zijn en zij kunnen hier hun professionaliteit verder kunnen ontwikkelen en aanscherpen.

De eerste sessie betrof het onderwerp “Onderzoeksvaardigheden”. Er wordt veel onderzoek verricht, op universiteiten en hbo-instellingen. Binnen het MBO wordt echter (nog) niet veel onderzoek gedaan, terwijl MBO zich uitstekend leent voor onderzoeken! Hierdoor kunnen wij ons onderwijs verbeteren, verdiepen en verrijken! Tevens kunnen docenten hun professionaliteit aanscherpen. Bij onderzoek wordt dikwijls gedacht aan uitgebreid, academisch onderzoek. Dr. Tonnie van der Zouwen, lector ‘Sustainable Working and Organising’ aan de Avans Hogeschool, heeft tijdens deze sessie laten zien hoe je praktische en kortlopende onderzoeken op kunt zetten. Veelal worden onderzoeken uitgezet via enquêtes, maar in verschillende werkvormen heeft Tonnie aan de 17 deelnemers vanuit alle opleidingen op Airport (!) laten zien dat dit ook op vele andere interactieve manieren kan.