Onderzoek De Competente Docent

Onderzoek De Competente Docent

door Yara van Oosterhout en Veerle Mulder

Altijd zoekend naar manieren om het onderwijs te vernieuwen, vernieuwend bezig te zijn en de kwaliteit te verbeteren ben ik vol enthousiasme aangesloten bij het practoraat. Hierbinnen is er ruimte voor allerlei onderzoeken en onderzoeksvormen. Mijn werkzaamheden voor het practoraat richten zich op een onderzoek waarbij ik hoop dat de uitkomsten ervan kunnen zorgen dat we teams beter kunnen vormen, gebruik kunnen maken van de kwaliteiten die we in huis hebben en inzicht hebben in waar we nog aan moeten werken.

De trend momenteel lijkt dat het mbo steeds meer aansluit op het hoger onderwijs. Zo hebben we tegenwoordig ‘studenten’ in plaats van ‘deelnemers’ en wordt er naar het hoger beroepsonderwijs gekeken om een kwaliteitsslag te maken en meer te borgen.
Er zijn echter wel een aantal grote verschillen met het hoger onderwijs waarmee we rekening moeten houden. De kracht van het mbo zit in de korte lijntjes met het bedrijfsleven en de vele docenten die uit datzelfde bedrijfsleven komen. Dit betekent dat deze personen enorm vaardig zijn in het vak dat zij geven en daarnaast een didactische aantekening gehaald hebben. Hierdoor is er een grote diversiteit aan ervaring, kennis en competenties. Mijn onderzoek richt zich op hoe we deze kwaliteiten optimaal kunnen benutten maar vooral ook hoe we de kennis en vaardigheden die we momenteel te kort komen kunnen activeren of aanvullen.