Onderzoek naar leerrendementen VR

Onderzoek naar leerrendementen VR

Het practoraat Airport & Aviation is schooljaar 2018 – 2019 een onderzoek gestart naar leerrendementen met behulp van Virtual Reality (VR). Gamification wordt meer en meer onderdeel van het pedagogisch didactisch arsenaal van docenten. Achterliggend idee is, dat studenten met deze moderne middelen de aangeboden lesstof beter zullen verwerken. Tot op heden is binnen Mbo-onderwijs hier echter nog geen serieus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Wel wordt hier op het AMC op het niveau van Voortgezet Onderwijs (havo) en Wetenschappelijk Onderwijs door mevrouw Drs. Esther Barsom, PhD candidate, Department of Surgery onder begeleiding van Prof. Dr. Drs. M.P. Schijven MD MSC PhD, bij het Amsterdam UMC – locatie AMC onderzoek naar gedaan. De game (reanimatie training) is met ons gedeeld en ons is en toegestaan het onderzoeksopzet voor het AMC aan te passen aan de onderzoeksdoelstellingen die het Practoraat Airport & Aviation voor ogen heeft.Voor de opleiding Steward / Stewardess (BOL niveau 4) van Mbo College Airport is reanimatie een verplicht onderdeel in het curriculum. Het onderzoek zal hier plaats vinden en richt zich op twee onderdelen, namelijk: is er een significant verschil te zien in leerrendement bij studenten die de lesstof aangeboden hebben gekregen via Virtual Reality, ten opzicht van de studenten die de lesstof op de klassieke wijze aangeboden hebben gekregen?

Dit onderzoek is februari 2019 afgerond en het onderzoeksrapport is als white paper beschikbaar en via de link hier onder te downloaden:

VR onderzoeksprotocol Airport

Het volgende onderzoek is een vervolgstap, namelijk het beoordelen van de duurzaamheid van het leerrendement: beklijft de leerstof beter met behulp van VR ten opzichte van klassiek georiënteerd onderwijs? Daarna zal nog een onderzoek plaatsvinden, dat staat in het teken van onderwijstijd: veroorzaakt een training met behulp van VR een radicale verkorting van de onderwijstijd?