Onderzoek naar VR en vermogen tot retentie

Onderzoek naar VR en vermogen tot retentie

In 2019 heeft het practoraat een onderzoek gepubliceerd naar de leerrendementen met behulp van VR. Destijds was al aangekondigd dat verder onderzoek gedaan zou worden, hoe VR een versterking en uitbreiding kunnen zijn van het onderwijsmateriaal dat docenten ter beschikking staat. Recent is het onderzoek dat vanuit het practoraat gedaan is naar het vermogen tot retentie, met andere woorden: hoe beklijft de opgedane kennis, afgerond. Wederom is gestart op dezelfde wijze als in het eerdere onderzoek is gedaan (zie hiervoor verderop op de site) via de methodiek Quasi experiment. Bijgaand de resultaten van dit onderzoek, dat toch wel een opmerkelijke uitkomst heeft: studenten die les hebben gehad met VR als ondersteuning, scoren een jaar later 0,6 punt hoger op reproductie van de kennis dan studenten die op klassieke (lees frontale) wijze les hebben gehad. Het lijkt er op dat de impact op langere termijn van de lessen met behulp van VR, groter is dan zonder deze ondersteuning. Verder onderzoek blijft noodzakelijk en zullen wij zeker doen! Wij houden jullie op de hoogte

Onderstaand het rapport:

Lessons learned