Onderzoek Pedagogische en Didactische succesfactoren

Onderzoek Pedagogische en Didactische succesfactoren

door Eelco de Wal

Het onderzoeken en in kaart brengen van de P&D- succesfactoren is een opstap naar optimalisering van het onderwijs gegeven op MBO College Airport.
Het geeft een beeld van waar het onderwijs nu staat en hoe het op dit niveau gekomen is. Deze wetenschap brengt de teams aan de voet van de volgende trede op de ladder:
“Hoe kunnen we van een 8 een 8 ½ maken?”

Er wordt per niveau en opleiding onderzocht waar de eventuele verbeterslag gemaakt kan worden.  Voorts wordt er een koppeling gemaakt tussen de factoren en de docenten.
Welke manier van lesgeven is succesvol en welke docent past daar het best bij.
Wat zijn de gedragseigenschappen van de docenten conform de filosofie van Prof. Karl Jung t.w. DISC-gedrag.

We zijn allemaal in staat om ander gedrag te tonen. Nadeel is echter dat tegennatuurlijk gedrag extra energie kost. De ideale situatie is dat voor de docent het maximale resultaat bereikt kan worden met een aanvaardbare energiebelasting.
Wie gaat hiervan profiteren?

  • De docent. Als je je eigen gedragsvoorkeur kent, kun je makkelijker de bij jou passende groepen les geven.
  • De docent zit lekker in zijn of haar vel en heeft meer werkplezier.
  • Studenttevredenheid neemt toe.
  • Prestaties van studenten verbeteren.
  • De opleidingsmanager kan docenten effectiever inzetten.
  • Minder ziekteverzuim.
  • Human Resources. Bij werving van nieuwe docenten kan men gerichter selecteren.

De juiste persoon op de juiste plek