Onderzoek ‘schakelklas’ schooljaar 2020-2021 mbo College Airport

Onderzoek ‘schakelklas’ schooljaar 2020-2021 mbo College Airport

Door Nicolette Giltay Veth en Heidi Pelgrom

 

De doelgroep: studenten die aangeven niet op hun plek zitten binnen de hieronder benoemde opleidingen, die als we niets doen gaan verzuimen en uiteindelijk vsv-er worden.

  • De eerstejaars studenten van de opleidingen Aviation Operations en Luchtvrachtspecialist (niveau 4, ongeveer 100 studenten)
  • De eerstejaars studenten van de opleiding facilitair medewerker (niveau 2, ongeveer 100 studenten)

Problematiek:

Studenten die niet op hun plek zitten op de opleiding waar ze zijn gestart, krijgen te weinig begeleiding en ondersteuning aangeboden om tot een juiste alternatieve keuze te komen. Het gaat hierbij met namen over de begeleiding en ondersteuning die toegespitst is op de specifieke behoeften van de individuele student.

Context:
Bij de analyse van de vsv-cijfers en dan met name kijkend naar de diverse uitschrijfredenen viel op dat een groot percentage uitgeschreven wordt met als reden ‘verkeerde keuze opleiding’. Geconstateerd is dat ook bij opleidingen behoefte bestaat aan een oplossing voor studenten die duidelijk niet op hun plek zitten en steeds moeilijker te motiveren zijn om toch de lessen te volgen.

Al onderzoekend leren de onderzoekers mee en bouwen langzaam mee aan een schakelklas dat bij ons College past. Dit proces wordt doorlopen onder begeleiding van  professionele onderzoekers en in nauwe verbinding met collega-onderzoekers vanuit andere Colleges. Hierbinnen gebruik maken van  kennisuitwisseling over good practises, bestaande cijfers en data en regelmatig even stilstaan, evalueren en reflecteren (PDCA). Ons lijkt het ook belangrijk om de bevindingen van de betrokken studenten goed te monitoren en constant mee te nemen in dit proces.