Subjectificatie

Subjectificatie

Promotie onderzoek i.s.m. Brunel University London, Jørgen van Waes

Het practoraat Airport en Aviation biedt mij de mogelijkheid te werken aan mijn promotie bij Brunel University London.

Het doel van mijn onderzoek, getiteld “Ervaringen van onderwijsgevenden met subjectificatie en heartwork”,   is om betekenis te geven aan het concept ‘goed onderwijs’ in het MBO en hoe dit wordt ervaren door instructeurs en docenten met een verschillende professionele achtergrond op MBO College Airport. Met andere woorden, ik ben benieuwd naar ervaringen met en ideeën over wat ons onderwijs goed onderwijs maakt. De theoretische achtergrond hierbij vormt het werk van Gert Biesta over de doeldomeinen van het onderwijs, dat niet alleen gaat over vaardigheden, kennis en houding, maar ook over het kiezen van je positie in de wereld. Daarnaast ga ik uit van de theorie van Hogan die onderwijs ziet als een zelfstandige handelingswetenschap gebaseerd op relaties en conversatie.

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen een verklaring bieden voor verschillende visies op onderwijs in de onderwijsteams op MBO College Airport en daarmee richting geven aan verdere ontwikkelingen van het onderwijs.