Thema Sessie Onderzoeksvaardigheden

Thema Sessie Onderzoeksvaardigheden

16 mei was het zover, de eerste themasessie van het practoraat. Centraal in deze sessie stond de onderzoeksvaardigheden van docenten. Momenteel is er veel aandacht in onderwijsland voor het verhogen van de onderzoeksvaardigheden van docenten in het mbo. Al snel wordt bij ‘onderzoek’ gedacht aan grote, wetenschappelijke onderzoeken. Zeker, dat soort onderzoek is er ook en wordt veelal door universiteiten en hbo-instellingen uitgevoerd. Maar juist ook binnen het mbo kunnen onderzoeken zeer relevant zijn! En daarbij hoeft het helemaal niet over grootschalig en langdurig lopende onderzoeken te gaan. Integendeel, onderzoek kan ook zeer praktisch van aard zijn. Met name voor het mbo is dit zeer waardevol.

Op 16 mei heeft Dr.Tonnie van der Zouwen, lector ‘Sustainable Working and Organising’ aan de Avans Hogeschool, tijdens een werksessie laten zien hoe je praktische en kortlopende onderzoeken op kunt zetten. Veelal worden onderzoeken uitgezet via enquêtes, maar in verschillende werkvormen heeft Tonnie aan de 17 deelnemers laten zien in deze sessie dat dit ook op vele andere interactieve manieren kan. Zij deed dit op zeer inspirerende wijze! Eén van de mooie dingen van deze bijeenkomst was, dat van (bijna) alle opleidingen binnen MBO College Airport wel één of meerdere vertegenwoordigers aanwezig was.

Waarom deze workshop?
Het practoraat wil onderzoek doen om te kunnen anticiperen op veranderingen in de airport-branche. Door zelf bij te dragen aan de ontwikkeling van de branche, door vernieuwing van het onderwijs zodat het up to date blijft en door een leergemeenschap van docenten, studenten en werkveld te creëren. Deze workshop is bedoeld als onderdeel van een leertraject in het doen van onderzoek, passend bij (aankomend) vakmensen en mbo-docenten. Doel van de middag is om antwoorden en richtingwijzers te krijgen op vragen als:

• Hoe kom je tot een goede vraagstelling?
• Hoe zet je een kortlopend, laagdrempelig en haalbaar onderzoek op?
• Hoe betrek je het werkveld, studenten, docenten bij je onderzoek?
• Hoe zorg je dat de uitkomsten gebruikt gaan worden?

Opzet van de workshop

De middag zelf heeft de vorm van een mini onderzoek. De onderzoeksvraag is ‘Wat kan ik met onderzoek in mijn praktijk?’. We praten niet alleen over opzetten van praktijkgericht onderzoek, je ervaart zelf een paar interactieve werkvormen die je daarvoor kunt gebruiken. Deze werkvormen kunnen met kleine en (hele) grote groepen worden toegepast, met mensen van alle niveaus en disciplines. In het programma wisselen theorie en praktijk elkaar af.

We gaan uit van onderzoeksvormen die dicht bij de praktijk liggen, waarbij onderzoek en actie zijn verweven. Gegevens verzamelen, analyseren, conclusies trekken, plannen maken voor volgende stappen en evalueren doe je zoveel mogelijk samen met belanghebbenden van een vraagstuk. Kennis ontwikkelen en toepassen gaan dan meer gelijk op. Daardoor heb je er in de praktijk meer aan, je brengt ook iets teweeg