Triple helix in de polder

Triple helix in de polder

AD programma’s in de Haarlemmermeer

Door: Peter Hulskemper

Door de introductie van de Associate Degree worden de kansen voor de meer getalenteerde mbo-uitstromers  op de arbeidsmarkt vergroot. Het bedrijfsleven geeft  aan behoefte te hebben aan medewerkers met de kwalificaties die deze opleidingen bieden. De Associate Degree is een essentiële bouwsteen om te komen tot meer differentiatie in het hoger onderwijs en een beter functionerende arbeidsmarkt.

Het bedrijfsleven, overheid en het onderwijs zijn allen verantwoordelijk voor een goede instroom en opname van nieuwe medewerkers maar er schort wel het een en ander in de samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven vindt in veel gevallen dat het onderwijs te weinig aandacht heeft voor innovaties in de logistiek, terwijl deze verstrekkende gevolgen hebben voor de functieprofielen. Naast kritiek op verouderde vak inhoud, worden er ook veelvuldig aanmerkingen gemaakt op de nog beperkte vaardigheden van leerlingen als zij eenmaal aan het werk gaan. Bedrijven zijn teleurgesteld in opleidingsniveaus, motivatie, houding en zelfstandigheid van schoolverlaters. Hierdoor moeten zij veel tijd investeren om nieuwe medewerkers uiteindelijk zelfstandig te kunnen laten functioneren.

Onderwijsinstellingen ervaren op hun beurt soms te weinig bereidheid bij het bedrijfsleven om mee te denken en mee te werken aan een goede brug tussen scholing en werk. De overheid heeft een belangrijke taak om te zorgen dat schooluitval wordt terug gedrongen en alle schoolverlaters over een startkwalificatie beschikken. Voorts is men vooral op gemeentelijk niveau verantwoordelijk om werkloosheid terug te dringen. AD trajecten lijken een lacune in de onderwijskolom op te vullen en kunnen als springplank dienen voor een mooie carrière.

Inmiddels is een AD-opleiding Luchtvaartlogistiek gerealiseerd en wordt door de Hogeschool InHolland in Haarlem verzorgd. Met verschillende andere opleidingen en instellingen wordt nu gekeken waar binnen het beroepenveld behoefte is aan meerdere AD programma’s. Een aantal nieuwe AD trajecten zijn al weer in een verder gevorderd stadium van ontwikkeling.