Uitslagen ‘Onderzoek naar Leren en werken op afstand naar aanleiding van Covid-19’

Uitslagen ‘Onderzoek naar Leren en werken op afstand naar aanleiding van Covid-19’

https://youtu.be/tQEu_REM2GwVlak voor de zomervakantie is door het Practoraat Airport & Aviation en House of Aviation de tweede enquête gesloten over de ervaringen van medewerkers en studenten, met betrekking tot digitale lessen en thuiswerken. Dit was het tweede deel van het tweedelig onderzoek. De resultaten van het eerste deel zijn eerder op Nieuws op het portal gedeeld.

 

Bijgaand de korte analyse van dit onderzoek op MBO College Airport en MBO College Amstelland. In het tweede deel zijn alleen de resultaten van de medewerkers meegenomen omdat de response vanuit de studenten helaas te laag was om hier conclusies uit te trekken.

Uitkomsten
Het is goed te zien, dat na de eerste verwarrende weken er een zekere rust over de collega’s komt en er bij een substantieel deel van de hen een gewenning op lijkt te treden aan het werken, leren en lesgeven op afstand.
Hoewel bijna iedereen duidelijk aangeeft de studenten enorm te missen, geeft 2/3 van de respondenten aan dat zij, wanneer de situatie enigszins genormaliseerd is, wel gebruik willen blijven maken van de mogelijkheden die les geven en begeleiden op afstand hen biedt. Uiteraard in combinatie met fysieke ontmoetingen.

We gaan door
Hiermee zijn de onderzoeken nog niet af gelopen. Zowel vanuit de teams als vanuit House of Aviation en Practoraat Airport & Aviation gaan we verder onderzoek doen. Hierbij richten we ons met name op de vraag: “Hoe kijken studenten nu naar hun opleiding en wat voor toekomstbeelden zijn er?”. Hoe dit verder gaat, laten wij spoedig horen!

Zie voor de uitkomsten het filmpje, svp geluid aan!https://youtu.be/tQEu_REM2Gw