Wie zijn wij

Wie zijn wij

foto PeterPeter Hulskemper

Programmaleider Practoraat Airport & Aviation

Als programmaleider ben ik nauw betrokken bij alle projecten die binnen het practoraat vallen. Ik fungeer hierbij als klankbord, aanjager, meedenker en critical friend. Daarnaast voer ik zelf ook een aantal projecten uit, waarvan enkele alleen en enkele in samenwerking met medeleden van het practoraat.


Erik Meuwsen

Mijn naam is Erik Meuwsen en ik ben werkzaam bij de afdeling Travel & Hospitality als docent Engels. Binnen het practoraat houd ik mij bezig met de ontwikkelingen omtrent VR/AR. Ik ondersteun docenten die met VR/AR willen werken met het ontwikkelen van scenario’s, maken van de opnames en praktische ondersteuning in algemene zin.

 

 

 


foto YaraYara van Oosterhout

Ik ben Yara van Oosterhout en ik ben werkzaam als onderwijskundige op het MBO College Airport. Ik ben enthousiast en gedreven in mijn werk om het onderwijs voor de studenten zo goed mogelijk te maken en voor de docenten helder, uitvoerbaar en interessant. Ik ben dagelijks bezig met niet alleen het onderwijs te vormen, maar ook de docent, het team en de visie die er uitgedragen wordt.


foto NathalieNathalie Rompen

Werkzaam op het RocvA afdeling luchtvaartdienstverlening onder andere als docent communicatieve vaardigheden, PlusCoach, studieloopbaanbegeleider en ontwikkelaar. Eerst de lerarenopleiding gevolgd op Fontys hogeschool te Sittard, en later afgestudeerd in Communicatiewetenschappen aan de Radboud universiteit te Nijmegen. Zelf doorgestroomd en heeft lesgegeven op het hbo, en daardoor affiniteit met mbo hbo doorstroom. Spoort studenten aan om na te denken over hun persoonlijke doelen en hoe deze te verwezenlijken.


foto IvoIvo van Oosterhout

Ivo van Oosterhout, directeur bedrijfsvoering en innovatie. Ik wordt geïnspireerd door vernieuwingen, innovaties en leren. Onderwijs is continu in verandering waardoor ik me hier op basis van voorgaande punten, uitstekend op mijn plek voel. Op dit moment vind ik de ontwikkelingen richting startups vanuit het MBO erg interessant en lukt het steeds beter om studenten hierbij te ondersteunen. Om hier meer ruimte aan te geven zijn wij met het practoraat een Startup Academie aan het vorm geven.

Veerle Mulder

Ik ben onderwijskundige en werkzaam bij team Travel & Hospitality (T&H). Binnen het practoraat hou ik mij met verscheidene zaken bezig, zoals de onderzoekskamer, mede-organisatie van meaningful meetings en onderzoek naar “de Competente Docent”

foto ChristaChrista Schrier

Christa Schrier was als docent Engels verbonden aan de opleiding Luchtvaart dienstverlening, inmiddels is zij Opleidingsmanager van deze afdeling. Studenten betekenisvol en uitdagend opleiden voor de beroepspraktijk van de toekomst is hierbij altijd een grote uitdaging geweest. Tijdens haar docentschap was Christa betrokken bij de pilot Regelvrije zone. Deze pilot, waarbij regelgeving ondergeschikt (op regels omtrent examinering na) is aan de customer journey van de student, is gestart bij de kortlopende opleidingen. Nu is dit uitgerold over de hele afdeling Ldv. Christa is vanaf de start betrokken bij het practoraat en maakt deel uit van de klankbordgroep.

 


Foto RosaRosa Jongbloed

Mijn naam is Rosa Jongbloed en ben als projectleider / opleidingsmanager a.i. werkzaam op de afdeling Entree. Een aantal jaar geleden heb ik tijdens mijn master studie Special Educational Needs mij bij de opleiding Luchtvaart dienstverlening bezig gehouden met de implementatie van de professionaliseringsmethode Lesson Study. Momenteel is Collegebreed iedere afdeling op één of andere wijze bezig met invulling van een professionele leeromgeving, waarin de pilots bij Luchtvaart dienstverlening als voorbeeld dienen.

Op dit moment ben ik als lid van het practoraat actief betrokken bij de onderzoekskamer, waar ik, naast een rol in de sturing van Design Thinking, onderzoek doe naar (interne) doorstroom van entree studenten naar hogere niveaus.


foto JanJan Meerman

Docent exact vakken bij het team vliegtuigtechniek.


foto PhilipPhilip Mol

Voorzitter Directie MBO-College Airport

Voor toekomstbestendig beroepsonderwijs dat inspeelt op actuele vraagstukken in de luchtvaart is het van groot belang dat we een open vizier hebben op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Daar nieuwsgierig naar zijn en daar snel op acteren is van groot belang. Neem als voorbeeld het keuzedeel ‘drones’. Drones zullen een belangrijke rol gaan spelen in ons dagelijks leven. Het practoraat maakt de vertaalslag van deze ontwikkeling en borgt dat dit een plek krijgt in ons curriculum.Een tweede belangrijke rol van het practoraat: podium bieden voor onze top-docenten. We zijn te bescheiden in het etaleren van kennis en kunde van onze top-docenten en hen een platform te bieden om zich door te ontwikkelen.Tenslotte stimuleert het practoraat leren van onze studenten in de praktijk, samen met de bedrijven wordt gewerkt aan innovatieve projecten. Neem bijvoorbeeld het iconische project ‘google class’ bij vliegtuigonderhoud vanuit het project “StartUp academy”. Dat zijn de voorbeelden waar ik trots op ben en die wij willen stimuleren en daar wil ik elke dag een bijdrage aan leveren.

Philip maakt deel uit van de klankbordgroep “Practoraat”.

 

 

 

 

Frits Groen

Werkzaam als docent bij team Vliegtuigtechniek.

In de afgelopen twee jaar is binnen de opleiding Vliegtuig Techniek een heel nieuwe loot ontstaan, namelijk de Drone Lab. Hierin kunnen studenten zich bekwamen in de nieuwste technologieën omtrent drones. Ook het keuzedeel drones is binnen het Drone Lab ontwikkelt. Deze zeer omvangrijke module is ontworpen door de Dutch Drone Academy in samenwerking met Frits Groen (Drone-docent Vliegtuigtechniek).

Drones zullen in de toekomst steeds belangrijker worden bij het verzamelen van data over bijvoorbeeld gewassen en de kwaliteit van bebouwing. Ook ligt het voor de hand om drones in te gaan zetten in logistieke sectoren zoals het vervoer van pakketjes.” Recent is er al een test geweest met dronevervoer van medicijnen naar de Waddeneilanden. Er is een groeiende vraag naar mensen met technische kennis van drones, maar ook naar programmeurs die drone-applicaties kunnen ontwikkelen.

Heb je interesse om aan te sluiten, mee te denken of wil je meer weten? Neem dan contact op met Frits Groen van de afdeling Vliegtuigtechniek, f.groen@rocva.nl.

 


 


kruis

 

Doe ook mee!